Wideo

Aşgabat 2017 - Oýunlar üçin meýilleşdiriş işleri

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa Oýunlary Türkmenistanda geçiriljek iri sport çäreleriň ilkinjisi bolup, bu Türkmenistany sportyň ýurdy hökmünde mahabatlandyrmaga mümkinçilik berer. Oýunlary geçirmek uly jogäpkärçiligi özünde jemleýär.

Saýlanan wideolar


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: