Ulag

V Aziýa oýunlary döwründe «Olimpiýa şäherjigine» barýan ugurlar

Girelge 1 - barýan ugurlar (karta)

Duralgasy: “Berkarar” söwda merkeziniň gündogar tarapy.

 1. Köşi belleniş nokadyndan (b/n): Köşi (Taslama) köç. – Görogly köç. – A.Nyýazow ş. – Bitarap Türkmenistan ş. – 10 ý. Abadançylyk köç. – Garaşsyzlyk ş. – Jepbarow köç. – duralga 1.
 2. Ýerli howa menzilinden: A.Nyýazow ş. – Bitarap Türkmenistan ş. – 10 ý.Abadançylyk köç. – Garaşsyzlyk ş. – Jepbarow köç. – duralga 1.
 3. Wokzaldan: Türkmenbaşy ş. –  A.Nyýazow ş. – N.Andalyp köç. – 10 ý. Abadançylyk köç. – Türkmenbaşy ş. – Gypjak köç. – Atatürk köç. – duralga 1.
 4. Awtomenzilden: A.Nyýazow ş. – N.Andalyp köç. (Şor) –     10 ý. Abadançylyk köç. – Türkmenbaşy ş. – Gypjak köç. – Atatürk köç. – duralga 1.
 5. Awtokombinat b/n: A.Nyýazow ş. – Ankara köç. – 10 ý. Abadançylyk köç. – Türkmenbaşy ş. – Gypjak köç. – Atatürk köç. – duralga 1.

 

Girelge 2 - barýan ugurlar (karta)

Duralga: Ýunus Emre köçesi (1-nji saglyk öýi).

 1. Köşi b/n: Köşi (Taslama) köç. – Görogly köç. – A.Nyýazow ş. – N.Andalyp köç. – Ý.Emre köç. – duralga 2.
 2. Ýerli howa menzilinden: A.Nyýazow ş. – N.Andalyp köç. – Ý.Emre köç. – duralga 2.
 3. Wokzaldan: Türkmenbaşy ş. – A.Nyýazow ş. – N.Andalyp köç. – Ý.Emre köç. – duralga 2.
 4. Awtomenzilden: A.Nyýazow ş. – N.Andalyp köç. (Şor) – Ý.Emre köç. – duralga 2.
 5. Awtokombinat b/n: Gündogar köç. – Oguzhan köç. – Ankara köç. – Ý.Emre köç. – duralga 2. Gaýdyş: Ý.Emre köç. – Ankara köç. – A.Nyýazow ş. – Awtokombinat b/n.

 

Girelge 3 - barýan ugurlar (karta)

Duralga: Türkmenbaşy ş. köçesi (Sport we syýahatçylyk instituty).

 1. Köşi b/n: Köşi (Taslama) köç. – Magtymguly ş. – Türkmenbaşy ş. – duralga 3.
 2. Ýerli howa menzilinden: A.Nyýazow ş. – Türkmenbaşy ş. – duralga 3.
 3. Wokzaldan: Gurbansoltan eje ş. –– N.Andalyp köç. – A.Nyýazow ş. – Türkmenbaşy ş. – duralga 3.
 4. Awtomenzilden: A.Nyýazow ş. – N.Andalyp köç. (Şor) – A.Nyýazow ş. – Türkmenbaşy ş. – duralga 3.
 5. Awtokombinat b/n: A.Nyýazow ş. – Türkmenbaşy ş. – duralga 3. Gaýdyş: Türkmenbaşy ş. – Oguzhan köç. – Gündogar köç. – Awtokombinat b/n. 

Ugurlar 16-27-nji sentýabry aralygynda hereket eder.
5-nji sentýabrda 13:00-dan synag gatnawlary amala aşyryljak.


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: