Gatnaşýan MOK-lar

Aşgabat şäherinde geçirilýän Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gatnaşýan Milli Olimpiýa komitetleriniň sanawy.

Birleşen Arap EmirlikleriMaglumatHabarlarRejeler we netijeler
Eýran Yslam RespublikasyMaglumatHabarlarRejeler we netijeler
Filippinler RespublikasyMaglumatHabarlarRejeler we netijeler
Garaşsyz Olimpiýa Türgenleri (IOA)MaglumatHabarlarRejeler we netijeler
Hytaý Halk RespublikasyMaglumatHabarlarRejeler we netijeler
Koreýa Halk-Demokratik RespublikasyMaglumatHabarlarRejeler we netijeler
Mikroneziýanyň Federatiw ŞtatlaryMaglumatHabarlarRejeler we netijeler
Owganystan Yslam RespublikasyMaglumatHabarlarRejeler we netijeler
Päkistan Yslam RespublikasyMaglumatHabarlarRejeler we netijeler
Saud Arabystanyň PatyşalygyMaglumatHabarlarRejeler we netijeler
Timor-Leste RespublikasyMaglumatHabarlarRejeler we netijeler


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: