Telefon üçin görnüşiInternet saýtymyza ýerleşdirilýän täzeliklerden hemişe habarly bolmak üçin, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň resmi Android we iOS ulgamlar üçin programmasyny ýüklemek teklip edilýär.

Telefonlar üçin ýörite taýýarlanan programmalarda Aşgabat 2017-ä degişli maglumatlar we täzelikler ýygy-ýygydan ýetirilip durulýar.


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: