Ýaryş geçirilmeýän desgalar 

Türgenler şäherçesi 

Oýunlara gatnaşýan Milli Olimpiýa komitetlerden gelýän türgenler Aşgabadyň Olimpiýa şäherçesiniň bir bölegi bolan Türgenler şäherçesinde bolarlar.
Bu şäherçe jemi 1 276 otagdan we sygymlylygy 6 000-e golaý orunlyk bolan 12-14 gatly binalardan ybaratdyr.

Türgenler şäherçesinde türgenler üçin dynç alyş merkezleri ýerleşýär. Ol ýerde türgenleriň dynç almagy üçin ähli şertler döredilen: telewizorlar, internet üpjünçiligi, noutbuklar, stolüsti oýunlar, dürli wideo oýunlar we dynç alyş otaglary.

Saglygy dikeldiş merkezi 

Täze gurlan we lukmançylygyň soňky enjamlary bilen üpjün edilen Saglygy dikeldiş merkezi Oýunlar döwri türgenler üçin dürli hyzmatlary ýerine ýetirer. Bu merkez Olimpiýa şäherçesiniň günbatarynda Olimpiýa stadionyň töwereginde ýerleşýär.

“Sport” myhmanhanasy 

“Sport” myhmanhanasynda 398 sany ýokary hilli myhman otaglary bolup, VIP myhmanlarynyň 800-ni kabul eder. “Myhmanhana Milli Olimpiýa komitetleriň, Halkara we Aziýa sport federasiýalarynyň ýolbaşçy işgärlerini, resmi tehniki wekillerini hem-de metbugat ulgamynyň esasy hyzmatdaşlaryny kabul eder.

“Olimpiýa” myhmanhanasy 

“Olimpiýa” myhmanhanasy Aziýanyň Olimpiýa Geňeşinden gelýän 450 VVIP myhmanlaryny kabul etjek ýokary hilli döwrebap myhmanhanadyr


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: