Organising Committee

In January 2013, President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov established the Organising Committee of the 5th Asian Indoor and Martial Arts Games to be held in 2017.

In January 2013, President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov established the Organising Committee of the 5th Asian Indoor and Martial Arts Games to be held in 2017.


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Which page: ...
Selected text:

Note: